Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Το 2014 θα παραδοθεί η γέφυρα του Νέδοντα


Το τμήμα του δρόμου Παραδείσια -Τσακώνα, με παράκαμψη στη μεγάλη γέφυρα θα παραδοθεί μέχρι το Μάιο. Την ίδια περίοδο θα παραδοθεί και ο νέος δρόμος από την Τσακώνα έως τον κόμβο του “Πράκτικερ“. Ολόκληρος ο περιφερειακός μαζί με τη γέφυρα του Νέδοντα θα παραδοθεί το πρώτο τρίμηνο του 2014. Αυτούς τους χρόνους παράδοσης του νέου δρόμου δίνει ο υφυπουργός Υποδομών Γιάννης Μαγκριώτης απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Δημήτρη Κουσελά. Ο κ. Μαγκριώτης στην απάντησή του δίνει και αναλυτικά στοιχεία για το στάδιο που βρίσκεται η διαδικασία των απαλλοτριώσεων. Αναλυτικά η απάντηση του υφυπουργού:

“Ο αυτοκινητόδρομος Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα κατασκευάζεται, όπως γνωρίζεις, στα πλαίσια σύμβασης παραχώρησης, εκτός του τμήματος Παραδείσια  - Τσακώνα, που κατασκευάζεται ως δημόσιο έργο. Στο έργο της παραχώρησης παρουσιάστηκαν από την αρχή προβλήματα σχετικά με τη συντέλεση των απαλλοτριώσεων και τις αρχαιολογικές έρευνες, τα οποία επέφεραν καθυστερήσεις στην ομαλή εξέλιξή του. Τα προβλήματα αυτά επιλύθηκαν από την κυβέρνηση το 2010 και το έργο έκτοτε εξελίχθηκε με γρήγορους ρυθμούς. Το Σεπτέμβριο 2010 παραδόθηκε το τμήμα Κόρινθος - Τρίπολη. Το τμήμα Τρίπολη -Παραδείσια παραδόθηκε τμηματικά από το Μάρτιο μέχρι το Δεκέμβριο 2010. Το τμήμα Τσακώνα - Είσοδος Καλαμάτας ολοκληρώνεται το Μάιο 2012. Η περιμετρική της Καλαμάτας θα παραδοθεί το Α‘ τρίμηνο του 2014. Αναλυτικότερα:

ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ  – ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ 
Εχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί σε κυκλοφορία τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2010 όλο το τμήμα Κόρινθος - Τρίπολη. Οι κατασκευές στο τμήμα Κόρινθος -Τρίπολη περιλαμβάνουν τις νέες σήραγγες Στέρνας, μήκους 940 μ., Νεοχωρίου μήκους 650 μ. και Αρτεμισίου (αριστερός κλάδος) μήκους 1400μ., καθώς και η αναβάθμιση του παλαιού δεξιού κλάδου με σύγχρονες προδιαγραφές.
Το τμήμα Τρίπολη - Αθήναιο (με το οποίο παρακάμπτονται πλήρως οι επικίνδυνες στροφές του Καλογερικού) παραδόθηκε σε κυκλοφορία στις 3 Νοεμβρίου 2010.
Το τμήμα Αθήναιο - Λεύκτρο (με το οποίο παρακάμπτονται πλήρως οι επικίνδυνες στροφές της Μεγαλόπολης) παραδόθηκε σε κυκλοφορία στις 30 Μαρτίου 2010.
Το τμήμα Λεύκτρο - Παραδείσια και ο ανισόπεδος κόμβος Παραδεισίων παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία στις 7 Δεκεμβρίου 2010. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σύνδεση της Μεγαλόπολης με τον αυτοκινητόδρομο και με δεδομένο το πρόβλημα υλοποίησης της συνδετήριας αρτηρίας Μεγαλόπολης λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων εγκρίθηκε η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών κατασκευής του νέου ημικόμβου Αλφειού. Οι σχετικές εργασίες ολοκληρώθηκαν.

ΤΜΗΜΑ ΤΣΑΚΩΝΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Το τμήμα αυτό έχει μήκος 33 χλμ. εκ των οποίων τα τελευταία 11 χλμ. αποτελούν τον περιφερειακό της πόλης. 
Για το τμήμα Τσακώνα - ανισόπεδος κόμβος εισόδου Καλαμάτας μήκους 24 περίπου χλμ. προβλέπεται η κατασκευή αυτοκινητοδρόμου κατηγορίας Α‘ με ταχύτητα μελέτης 110χλμ./ώρα με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ πλάτους 2,50 μέτρων και κεντρική νησίδα με αμφίπλευρα New Jersey που με τις λωρίδες καθοδήγησης έχει πλάτος 4,00 μέτρων δηλαδή με συνολικό πλάτος διατομής 24,50 μέτρα.
Για το τμήμα ανισόπεδος κόμβος εισόδου Καλαμάτας - πέρας περιμετρικής οδού Καλαμάτας μήκους 9 περίπου χλμ. προβλέπεται η κατασκευή αστικής αρτηρίας με ταχύτητα μελέτης 90χλμ./ώρα με κεντρική νησίδα, με κράσπεδο και συνολική διατομή πλάτους 21,20 μέτρων
με 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση και λωρίδα πολλαπλών χρήσεων πλάτους 1,50 μέτρων.
Στο τμήμα αυτό εκτελούνται εργασίες σε όλο το μήκος της χάραξης. Στο τμήμα Τσακώνα - ανισόπεδος κόμβος εισόδου Καλαμάτας οι εργασίες υλοποιούνται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και εκτιμάται ότι με την πρόοδο των εργασιών το τμήμα από την Τσακώνα μέχρι τον κόμβο εισόδου της Καλαμάτας (περιοχή του Νοσοκομείου Καλαμάτας) θα παραδοθεί σε
κυκλοφορία το Μάιο 2012.
Ο κρίσιμος παράγοντας για την ολοκλήρωση της περιμετρικής οδού είναι η κατασκευή της γέφυρας του Νέδοντα όπου πλέον υπάρχει συντελεσμένη απαλλοτρίωση και εγκεκριμένη οριστική μελέτη. Το έργο θα παραδοθεί το Α‘ τρίμηνο του 2014.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Τον Δεκέμβριο 2011 παρακατατέθηκε το σύνολο των αποζημιώσεων για την περιμετρική οδό Καλαμάτας συνολικού ύψους 23.000.000€, όπως επιδικάστηκε από το Πρωτοδικείο. Το υπουργείο έχει υποβάλει προσφυγή στο Εφετείο κατά της πρωτόδικης απόφασης, η οποία θα συζητηθεί τέλος Μαρτίου 2012. (Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Εφετείου μπορεί να γίνει πληρωμή μέχρι το 60% του ποσού των 23 εκ. ευρώ.
Απομένει πλέον μόνο η συντέλεση της συμπληρωματικής απαλλοτρίωσης στις παρακάτω περιοχές της περιμετρικής οδού Καλαμάτας για τις οποίες έχει εγκριθεί η προσφυγή στο άρθρο 7Α του Ν.2882/2001 (ταχεία διαδικασία Ολυμπιακών Εργων): 
Τμήματα των κλάδων του ανισόπεδου κόμβου Λεΐκων, του κλάδου Αγιάννας, του ημικόμβου Νέδοντα και της απόληξης του ανισόπεδου κόμβου δυτικής εισόδου Καλαμάτας (κόμβος Καρέλια) στον οικισμό Ασπροχώματος. Για αυτές τις απαλλοτριώσεις εκκρεμεί η υπογραφή της ΚΥΑ που είναι ενιαία για όλες.
Τμήματος της παραλλαγής Αντικαλάμου (αναμένεται άμεσα η κατάθεση της σχετικής αίτησης στο Εφετείο Καλαμάτας).
Για την απαλλοτρίωση αυτή, έχουν καταληφθεί με επίταξη άνω των 80% των ιδιοκτησιών.


ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΥΚΤΥΩΝ 
Εχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των μετακινήσεων δικτύων ΟΚΩ στο τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα (με εξαίρεση την περιμετρική Καλαμάτας). Εχει επιλυθεί το πρόβλημα της διέλευσης του αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή του υποσταθμού της ΔΕΗ στην Καλαμάτα.
Ολοκληρώθηκε και η παραλλαγή του αγωγού καυσίμων προς το στρατιωτικό αεροδρόμιο Καλαμάτας που εμπλέκονταν με την κατασκευή του τμήματος στην περιοχή Μικρομάνης πριν από τον αυτοκινητόδρομο εισόδου Καλαμάτας.


ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ
Το τμήμα αυτό μήκους 11 χλμ. κατασκευάζεται ως δημόσιο έργο και θα παραδοθεί στον παραχωρησιούχο μετά την ολοκλήρωσή του.
Προβλέπεται η κατασκευή αυτοκινητοδρόμου κατηγορίας Α‘ με ταχύτητα μελέτης 90χλμ./ώρα με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση χωρίς ΛΕΑ, με κεντρικό στηθαίο αμφίπλευρο New Jersey που με τις λωρίδες καθοδήγησης έχει πλάτος 2,00 μέτρων και ασφαλτοστρωμένο έρεισμα πλάτους 0,5 μέτρων εκατέρωθεν, δηλαδή με συνολικό πλάτος διατομής 17,00 μέτρα. Το τμήμα αυτό θα έπρεπε να έχει παραδοθεί στον παραχωρησιούχο μέχρι την 30-6-2010.
Βασική αιτία της καθυστέρησης είναι η μη ένταξη του εν λόγω έργου στο ΕΣΠΑ τα προηγούμενα χρόνια, και οι δαπάνες κατασκευής του, ύψους 125 εκ. ευρώ βάρυναν τους περιορισμένους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Ομως, μετά την πρόσφατη ένταξη στο ΕΣΠΑ τον Αύγουστο 2011 του εν λόγω τμήματος και την διασφάλιση πόρων ύψους 57.000.000 €, εξασφαλίζεται η έγκαιρη ολοκλήρωσή του και παράδοση στον παραχωρησιούχο μέχρι το Μάιο 2012. Ειδικότερα, θα παραδοθεί τμηματικά μέχρι το Μάιο του 2012, με προσωρινή παράκαμψη στην περιοχή της γέφυρας Τσακώνας. Η μεταλλική γέφυρα έχει συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης τον Οκτώβριο 2012».

"ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" 09/03/2012
Διαφήμιση
Διαφήμιση