ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΔΑΙΩΝ

0 Σύλλογος Λαδαίων αγόρασε ένα Στέρεο ραδιομαγνητόφωνο αξίας 220 ευρώ το οποίο πήγε στον Αγιάννη τον θεολόγο και εξασφάλισε έτσι τη μουσική, για τη μέρα της γιορτής και ήταν καλύτερα από ζωντανή μουσική, αφού είχε ηχεία με 100 βατ το καθένα.