ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΔΑΙΩΝ

Με την υπ’ αριθ. 7/2007 απόφαση του, ο Σύλλογος Λαδαίων αποφάσισε να δημοσιεύει δωρεάν στα Παναλαγονιακά Νέα όλες τις αγοραπωλησίες οικιών και ακινήτων που γίνονται στο Λαδά.