ΑΡΑΒΩΝΕΣ

ο Δημήτριος Καφόπουλος το γένος Βούλα Τσούκλερη και η Αναστασία Ντασύλα, αρραβωνιάστήκαν στις 15/8/2007.

ο Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Αντωνίου και της Ιωάννας και η Παναγιώτα Αντωνοπούλου αρραβωνιάστηκαν στις 15-9-2007.

Στις 15 Ιουλίου, ο Μάριος Αθανασόπουλος του Παναγιώτη από τη Νέδουσα και η Ιωάννα Σοφιανοπούλου του Χρήστου από την Αθήνα, αρραβωνιάστηκαν.

 από τα Παναλογονιακά νέα τεύχος 141