ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

 

  • Η Μασουρίδη Ιωάννα του Δημητρίου και ο Ζαζάνης Μάνθος στις 16/3/07 απόκτησαν κόρη.

 

  • Ο Παναγιώτης Ν. Ζερβής, Φαρμακοποιός και η σύζ. Κωνσταντίνα απόκτησαν στις 29/01/07 το δεύτερο παιδί τους.

 

  • Η Δούζη Χ. Μαρία και ο Διαμαντόπουλος Βασίλης απόκτησαν το πρώτο τους παιδί, αγοράκι, στις 17/05/2007