ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΑΔΑΙΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαδαίων Καλαμάτας προέβη στην τροποποίηση του Καταστατικού με την αριθ. 358/2007 απόφαση Πρωτοδικείου Καλαμάτας και αλλαγή ονομασίας του Συλλόγου όπως, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΑΔΑΙΩΝ «Ο ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΛΑΔΑΣ» ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΑΜΜΑΤΑ.
Μπορούν να γράφονται στο σύλλογο όλοι όσοι κατάγονται από το Λαδά όπου και να διαμένουν καθώς και οι σύζυγοι και παιδιά αυτών, επίσης όσοι έχουν ακίνητη Περιουσία στο Χωριό την οποία Θα αποδεικνύουν με έγγραφα. Όλοι όσοι γράφονται στο Σύλλογο Πρέπει να είναι ηλικίας άνω των δέκα οχτώ (18) ετών.