ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ

            Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος  «οι Φίλοι του Ταϋγέτου» ανακοινώνει ότι, αφού ακολούθησε την προβλεπόμενη από τη Δασική Νομοθεσία διαδικασία ,και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη της Δασικής υπηρεσίας και την σχετική έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα διενεργήσει, με μέλη του και με προσκληθέντες εθελοντές, αναδάσωση, με κατάλληλα- εγκεκριμένα δασικά είδη, στην περιοχή των Τοπικών Διαμερισμάτων Αρτεμισίας, Πηγών και Αλαγονίας του Δήμου Καλαμάτας που είναι καμένη.

            Η αναδάσωση, με έναρξη την 18 Ιανουαρίου 2009, θα διενεργηθεί αρχικά στην περιοχή, κατά σειρά, των ανωτέρω Διαμερισμάτων και στη συνέχεια στην περιοχή και των υπολοίπων εντός του καμένου δάσους Ταϋγέτου Τοπικών Διαμερισμάτων (Καρβελίου και Λαδά).

            Η αναδάσωση σε καμένες περιοχές γίνεται με δαπάνες της Οργάνωσης «Φύτεψε τις ρίζες σου στην Ελλάδα» που έχει έδρα την Αμερική, καθώς και με την βοήθεια και συμπαράσταση του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Τοπικών Διαμερισμάτων Αλαγονίας.

         Επίσης ο σύλλογος ανακοινώνει ότι, δε δαπάνες της Οργάνωσης «Φύτεψε τις ρίζες σου στην Ελλάδα», θα προβεί στην διάνοιξη 15.000 λάκων σε καμένες δασικές εκτάσεις του Ταϋγέτου για την φύτευση ισάριθμων δασικών φυτών. Η φύτευση θα γίνει από τον σύλλογό μας αλλά και από άλλους φορείς (Σύλλογοι, Σχολεία, Οργανώσεις κλπ), με την επίβλεψη και τις οδηγίες του Δασαρχείου Καλαμάτας, στα πλαίσια υλοποίησης της εγκεκριμένης μελέτης «Αναδασώσεις καμένου δάσους Ταϋγέτου».-

Πηγές 12.1.2009

Ο πρόεδρος του συλλόγου

Γεώργιος Τσούκλερης