Διατηρητέο κληροδότημα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εν Αθήναις εδρεύουσα επιτροπή φροντίδας του διατηρητέου  κεντρικού ακινήτου στον Πειραιά, το οποίο είναι κληροδότημα  προς την τέως κοινότητα Αλαγονίας Μεσσηνίας, ευρισκομένου επί των οδών Βασιλέως Γεωργίου Α10  και Βούλγαρη 155, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι το παρόν δίδεται για εκμετάλλευση, με την υποχρέωση της  επισκευής του.                   
Η επιτροπή καλεί και τους Αλαγόνιους επιχειρηματίες του εσωτερικού και του εξωτερικού να δείξουν ενδιαφέρον, βοηθώντας έτσι να σωθεί και να διατηρηθεί το κληροδότημα αυτό.


Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα :           

210 5239907 (λειτουργεί και σαν FAX) 

2102822038  (ώρες 6-9 μ.μ.)

Τα Μέλη της Επιτροπής