ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ

Η Κοινότητα Αλαγονίας, όπως και όλοι οι σχετιζόμενοι με τον Ταΰγετο θεσμικοί φορείς της Χώρας μας, συμμετέχει θεσμικά στο Πρόγραμμα “Εκπαιδευτικός Δρυμός Ταΰγέτου”.

Μάθετε περισσότερα για τον Εκπαιδευτικό Δρυμό Ταϋγέτου, στον επίσημο ιστότοπο: http://taygetos.sch.gr

Φωτογραφικό Υλικό
από δραστηριότητες
του Εκπαιδευτικού Δρυμού Ταϋγέτου