Εργασίες Λιμνοδεξαμενής

Κάτι ξεκινάει να γίνεται στον Ταΰγετο προς την κατεύθυνση της διάσωσής του, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου με ένα μικρό έργο άρδευσης και πυρόσβεσης. Συγκεκριμένα στην Αλαγονία ξεκίνησε έργο υπογειοποίησης αγωγού μεταφοράς ύδατος που οδηγεί στη λιμνοδεξαμενή Θέσης “Άγιος Μάμας”, από το ρέμα Αγιόκαρου. Το έργο εξασφαλίζει την παροχή νερού στη δεξαμενή σε περίπτωση πυρκαγιάς, με δυνατότητα εξυπηρέτησης ελικοπτέρου. Η δεξαμενή αρδεύει χωράφια έως και εκατό (100) στρεμάτων. Για την εκκίνηση του έργου υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία του Αντιπεριφερειάρχη κου Αναστασόπουλου με την κοινότητα Αλαγονίας και ως αποτέλεσμα στις 23 Νοεβρίου 2020 παραβρέθηκαν οι Μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Πελοποννήσου κ.κ. Θεόδωρος Γιαννόπουλος και Γεώργιος Καννελέας, στο χώρο εκτέλεσης των έργων στην Αλαγονία. Ευχή όλων η άμεση και επιτυχής αποπεράτωση των έργων.