ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΝΕΔΟΥΣΑ

Τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει η περίοδος αναβάθμισης και αλλαγής στο Δημοτικό διαμέρισμα Νεδουσας.

 Ο Δήμος Καλαμάτας σε καλή συνεννόηση με το τοπικό Συμβούλιο του χωριού έχουν από το καλοκαίρι την υλοποίηση των εξής έργων:

(1) Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης (σε ένα κομμάτι στη πλατεία του χωριού)

 (2) Επένδυση της μάντρας στην εκκλησιά της Αγίας — Αικατερίνης.

(3) Καθαρισμός ποταμιών

(4) Διάπλαση στροφών από Λαγού Χάνι έως το χωριό.

Ελπίζουμε να συνεχίζουν να γίνονται τέτοια εποικοδομητικά έργα στη Νέδουσα.