ΕΥΧΑΡΗΤΗΡΙΟ

ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ερανικής Επιτροπής (για την επισκευή και ανάδειξη της εξωτερικής τοιχοποιίας του Ιερού Ναού Υπαπαντής του Σωτήρος) ευχαριοτούν θερμά τους κυρίους Στρούμπο Λεωνίδα του Νικολάου και Στρούμπο Νικόλαο του Ιωάννου, σι οποίοι εις μνήμην του Στρούμπου Νικολάου του Λεωνίδα, πατέρα και εξαδέλφου, κατέθεσαν το ποσό των 600,00 και 800,00 αντιστοίχως, υποστηρίζοντας τον ιερό αυτό σκοπό.

Με τις πιο θερμές ευχαριστίες
Αρτεμισία 23 Ιανουαρίου 2008
Εκ του Ερανικής Επιτροπής
Ο Πρόεδρος
Ιερεύς Ιωάννης Αντωνόπουλος