Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΔΟΒΡΥΣΗΣ

Απο τα ΠΑΝΑΛΑΓΟΝΙΑΚΑ ΝΕΑ, ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ140, ΣΕΛ 7 

Τον περασμένον χρόνον ο δήμος Καλαμάτας προέβη στην ανάπλαση της Κεντρικής βρύσης κοντά στην πλατεία του Δ.Α Καρβελίου, που είναι γνωστή από παλαιοτάτων χρόνων ως «Λαλόβρυση», αφού απι’ αυτήν έπαιρνε τότε νερό η γειτονιά «Λαδαίικα»

Έγιναν πολλές και καλές εργασίες και ξοδευτήκανε πολλά λεφτά. ο χρόνος όμως δεν έφτασε για την αποπεράτωση της και την παράδοση της στην χρήση των κατοίκων και των διερχόμενων, που συχνάζουν εκεί για την εξαίσια τοποθεσία και το περιβάλλον της.ladovrisi.jpg

 Έτσι το τέλειωμα των εργασιών έμεινε για την νέα Δημοτική αρχή και ειδικά για το νέο τοπικό συμβούλιο του Διαμερίσματος. Με λύπη όμως διαπιστώσαμε ότι, καίτοι πέρασε χρόνος αρκετών μηνών, ουδέν έγινε για τον σκοπόν αυτόν. Η βρύση δεν τρέχει ούτε σταγόνα νερό. Η παράδοση της όψη (καμάρα) κινδυνεύει να γκρεμιστεί και το νερό της διαφεύγει στα θεμέλια της, κατρακυλώντας στα σκαλοπάτια του περιβόλου της και τα καθιστά πολύ επικίνδυνα στη χρήση τους. Επειδή πονάμε γι αυτόν τον τόπο αναγκαζόμαστε να ερωτήσουμε τους αρμόδιους με την Εφημερίδα μας αυτή: (ΠΑΝΑΛΑΓΟΝΙΑΚΑ ΝΕΑ)

1. Η παρούσα Δημοτική αρχή Θα συνεχίσει την αποπεράτωση της ανάπλασης πότε και γιατί μέχρι τώρα δεν το έκαμε;

2. Το τοπικό συμβούλιο του Διαμερίσματός μας τι ενέργειες έκαμε για τον σκοπό αυτόν; Έκαμε παραστάσεις στον κ. Δήμαρχο; Έστειλε αναφορές; Υπέβαλε αίτηση με αίτημα ότι επείγει η αποπεράτωση του έργου αυτού; Τι άλλο έγινε; Γιατί τέτοια αδράνεια και από τους δύο φορείς;

Γιατί δεν αξιοποιούνται τα τόσα έξοδα, που έγιναν και γιατί να στερείται το Διαμέρισμα μιας τέτοιας πηγής και μάλιστα κατά το τρέχον καλοκαίρι, που φλεγόμαστε από τον καύσωνα και υποφέρουμε από την έλλειψη κρύου και δροσερού νερού; Δεν χαρακτηρίζουμε ούτε κατηγορούμε υπηρεσίες και πρόσωπα. Επισημαίνουμε τις υποχρεώσεις τους και μόνον και ζητάμε να πράξουν το καθήκον τους όλοι όπως πρέπει και να σεβαστούν τα χρήματα, που μέχρι τώρα έχουν ξοδευτεί για να μη φαίνεται ότι η δαπάνη τους έγινε μάταια. Από τον κ. Δήμαρχο και από το Τοπικό Συμβούλιο Θέλουμε απάντηση, αλλά περισσότερο θα Θέλαμε αυτήν να την προλάβουν σι ενέργειες αποπερατώσεως της βρύσης.

Περιμένουμε θετικές ενέργειες!!!!