Ιατρικό κέντρο το Δημοτικό Αρτεμισίας

Για την ανακατασκευή του σχολείου της Αρτεμισίας ώστε να λειτουργήσει ως ιατρικό κέντρο συζήτησαν χθες ο πρό εδρος κυπριακού Κοινωφελούς Ιδρύματος Λ. Αποστόλου, ο γενικός γραμματέας του Δήμου Λάρνακας Ελ. Εμπεδοκλής και ο δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Nίκας.

Ο προϋπολο γισμός του έργου ίσως να ξεπεράσει τα 200.000 ευρώ και το κυπριακό Ίδρυμα θα χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος το σύνολο της δαπάνης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας συζητήθηκε και η δυνατότητα συνεργασίας των δύο δήμων.

Θ.Λ. Ελευθερία 30092008