Κοινωνικά Πένθη

Από τα Παλαγονιακά νέα

  • Απεβίωσε η Παναγιώτα Λαζάρου του Ιωάννου, καταγόμενη από το Λαδά και κηδεύτηκε στην Αθήνα
  • Απεβίωσε ο Παναγιώτης Δούβας του Γεωργίου σε  ηλικία 71 ετών, από το Λαδά και κηδεύτηκε στην  Κόρινθο.
  • Απεβίωσε και κηδεύτηκε στις 26/6/2007 στην Αρτεμισία Ο Παναγιώτης Γρηγ. Δικαίος, ετών 64.
  • Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Καρβέλι την 14 Ιουνίου  2007 ο Ιωάννης Κων. Λύγουρης, ετών 103.
  • Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Καλαμάτα ο  Καρούνος Γεώργιος 25 Μαΐου ετών 80.
  • Απεβίωσε και κηδεύτηκε στις Πηγές Αλαγονίας η  Νικητοπούλου Αγγελική 20-6-2007 ετών 80.

Οι Σύλλογοι, εκφράζουν τα συλλυπητήρια τους