Νέες αναδασώσεις

 

Ο περιβαλλοντικός σύλλογος «οι φίλοι του Ταυγέτου» ανακοινώνει ότι, αφου ακολούθησε την προβλεπόμενη από τη Δασική Νομοθεσία διαδικασία και ύστερα από έγκριση του Δασαρχείου Καλαμάτας, θα διενεργήσει, με μέλη του και προσκληθέντες εθελοντές, αναδάσωση με κατάλληλα-εγκεκριμένα δασικά είδη, στην περιοχή του Δημοσίου Δάσους Ταυγέτου που καταστράφηκε από την πυρκαγιά της 23ης Αυγούστου 2007.

Η αναδάσωση, με έναρξη την 15 Νοεμβρίου 2009, θα διενεργηθεί στη θέση «Δασάκι» περιοχής Αρτεμισίας, κατά μήκος των δασικών δρόμων «Πλατάνα-Μάνεσι», «Μανδρέα-Ιμποβός» και προς «Αγιάννη Αλαγονίας» περιοχής Πηγών, Αλαγονίας, Λαδά και Καρβελίου και συμπληρωματικά στις θέσεις «Παναγίτσα» Αλαγονίας και «Γήπεδο Πηγών.

Η αναδάσωση στις καμένες περιοχές γίνεται με δαπάνες (προμήθεις φυτευτικού υλικού και διάνοξη λάκκων) του ιδρύματος «Φύτεψε τις ρίζες σου στην Ελλάδα» που έχει έδρα την Αμερική καθώς και με την βοήθεια και συμπαράσταση του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Τοπικών Διαμερισμάτων Αλαγονίας.

Επίσης ο σύλλογος ανακοινώνει ότι, με δαπάνες του ίδιου ιδρύματος θα προβεί στη διάνοιξη 12.000 λάκκων σε καμένες δασικές εκτάσεις του Ταυγέτου, για την φύτευση ισαρίθμων δασικών φυτών από το Σύλλογό μας και από άλλους φορείς (συλλόγους, σχολεία, οργανώσεις κλπ).

Η όλη εργασία της αναδάσωσης θα γίνει με την επίβλεψη και τις οδηγίες του Δασαρχείου Καλαμάτας στα πλαίσια υλοποίησης της εγκεκριμένης μελέτης «Αναδασώσεις καμένου δάσους Ταυγέτου».

Πηγές 4.11.09

Ο πρόεδρος

Γεώργιος Τσούκλερης