ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΑΔΑΙΩΝ

Το Νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Απανταχού Λαδαίων που προέκυψε από τις εκλογές που έγιναν στις 30-12-2007 έχει ως εξής:
1. Μιχάλης Αντωνόπουλος — Πρόεδρος
2. Κων/νος Μπεσσής — Αντιπρόεδρος
3. Δημήτριος Μασουρίδης — Ταμίας
4. Βασιλική Ντάκουρη — Γραμματέας
5. Παναγιώτης Παχής — Μέλος
6. ‘Αννα Ίσσαρη – Μέλος
7. Κων/να Αντωνοπούλου — Μέλος