ΝΕΡΟ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου

1.       Αλαγονίας

2.       Πηγών

3.       Λαδά

4.       Καρβελίου

5.       Ελαιοχωρίου

6.       Νέδουσας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣ Κ Ηλιόπουλο Αθανάσιο, αντιδημαρχο Καλαμάτας Σας κάνουμε γνωστό ότι, όπως προκύπτει από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τόσο από την Διεύθυνση Υγείας της ΝΑ Μεσσηνίας, σχετικό έγγραφό με
– Αρ.Πρωτ.441 9/26.9.0 7) όσο και τη ΔΕΥΑΚ,το νερό του δικτύου του Δημοτικού σας Διαμερίσματος είναι ακατάλληλο σαν πόσιμο.
Μετά από αυτό παρακαλούμε να ενημερώσετε τους κατοίκους του Δημοτικου σας διαμερισματος ότι, μέχρι νεότερης ειδοποίησης, δεν πρέπει να ποιούν το νερό του δικτύου ύδρευσης σαν πόσιμο.
Ο πρόεδρος, Ανδρέας Γουρδέας