ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΡΒΕΛΑΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΒΕΛΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

απο τα ΠΑΝΑΛΑΓΟΝΙΑΚΑ ΝΕΑ τευχος 140 σελιδα 14 

Δύο Συλλόγους έχουν ιδρύσει oι εκτός Καρβελίου Καρβελιώτες.

Εναν στην Καλαμάτα από το 1972 και έναν στην Αθήνα ολίγον αργότερα. Μεταξύ τους έχει δημιουργηθεί, από ενδιαφέρον για το Καρβέλι, ευγενής άμιλλα και προσφέρουν πολλά στην ιδιαίτερη πατρίδα τους και τους κατοίκους.

Ο πρώτος έχει εκτελέσει και εκτελεί ακόμη πολλά έργα στο χωριό και ειδικά αποβλέπει στην αξιοποίηση και προβολήν του ιστορικού Σταυροπηγιακού Μοναστηριού της Σιδερόπορτας. Ο δεύτερος, καίτοι νεώτερος, ωσαύτως έχει μεγάλη δράση στον τομέα αυτόν. Ανάπλαση και πλακόστρωση της Κεντρικής πλατείας του χωριού, αγορά ακινήτου για ανέγερση Κοινοτικού ιατρείου, διάνοιξη στροφών αυτοκινητόδρομου Διποτάμου — Καρβελίου και άλλα ακόμη είναι έργα του Συλλόγου της Αθήνας.

Εσχάτως αφοσιώθει στη ωραιοποιήσει και προβολήν της περιοχής της μεγαλύτερης πηγής του χωριού και του εκεί ευρισκομένου εξωκλησιού των Αγίων Παντελεήμονος και Ιωάννου. ‘Ετσι με ενέργειες του και έξοδά του, συνεργαζόμενος και με την Δ.ΕΥ.Α. Καλαμάτας, επέτυχεν την διευθέτηση των νερών της πηγής, την κατασκευήν εκεί δίκρουνης βρύσης και εφέτος στην ριζικήν ανακαίνιση του εξωκλησιού.

Πράγματι το όλον περιβάλλον με τα έργα αυτά άλλαξε ριζικά όψην και κατέστει άνετο και ωραίον, τόσον που άρχισε ριζικά όψην και κατέστει άνετο και ωραίον, τόσον που άρχισε ήδη να έλκει επισκέπτες και προσκυνητές του φυσικού περιβάλλοντος. Τα γενόμενα έργα είναι προσεκτικά συνυφασμένα με τη φυσική ομορφιά, χωρίς να πληγώνεται η παράδοση.

Δεν μπορούμε παρά να επαινέσουμε την προσπάθειαν του Συλλόγου Καρβελιωτών της Αθήνας, του οποίου Πρόεδρος είναι ο κατά πάντα δραστήριος συμπατριώτης μας κ. Νικόλαος Π. Βαλσαμάκης, τέως τραπεζιτικός, και να συγχαρούμε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και του Συλλόγου γενικότερα.

 ‘Ολα καλά και όλα τέλεια έχουν γίνει με εξαίρεσην ένα μικρό λάθος. Δεν το αναφέρουμε εδώ, διότι φαίνεται εκ πρώτης όψεως και διότι προφορικά μας υπεσχέθει ο κ. Πρόεδρος ότι Θα διορθωθεί πάραυτα κατά σχετική υπόδειξη Μηχανικού.

Τούτο ουδόλως επισκιάζει τα άλλα έργα, που έγιναν εφέτος και είναι αξιόλογα και πολλά. Συγχαρητήρια και ευχαριστήρια εκφράζονται από όλους μας!

Σίρ.