Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλαγονίας στο Φέισμπουκ

Η ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλαγονίας βρίσκεται στη Διεύθυνση: https://www.facebook.com/pages/category/Community/Πολιτιστικός-Σύλλογος-Αλαγονίας-958265254204144/

Αριθμεί πάνω από χίλια πεντακόσια μέλη και αποτελεί σημείο επικοινωνίας των φίλων της Αλαγονίας σε όλο τον κόσμο, σημείο ενημέρωσης και επαφής με τον τόπο μας.

Επισκεφτείτε τη σελίδα κι εσείς αν έχετε “προφίλ” στο φέισμπουκ!