ΠΑΛΑΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΕΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  ΚΑΙ  ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ  ΤΗΣ  ΣΙΤΣΟΒΑΣ

(νυν  ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ)

 

Κατά τον μεσαίωνα ή τους πρώτους Χριστιανικούς χρόνους συνήθιζαν οι Χριστιανοί κάτοικοι των χωριών και κωμοπόλεων να κτίζουν μικρά εκκλησάκια κατά οικογένειες ή πατριάς.

 

Ο αρχηγός ή ο περισσότερο εγγράμματος από την οικογένεια χειροτονείτο ιερέας για την θρησκευτική υπηρεσία της οικογένειας.  Τούτο μαρτυρούν τα πολλά και εντός του χωριού εγκατεσπαρμένα μικρά εκκλησάκια.  Ανάλογα δε με το όνομα,  το οποίο έφερε ο παπάς της οικογένειας δινόταν το επώνυμο σε πολλές από τις οικογένειες αυτές. π. χ.  Παπαναστασόπουλος,  Παπαβασιλόπουλος,  Παπαδημητρόπουλος,  Παπαλεξάνδρου,  ή  Καραγεώργη,  Παπαστασινός,  Οικονόμου ή Οικονομόπουλος κ. λ. π.

 

 

Έχοντας υπ’ όψιν μας τα ανωτέρω και γνωρίζοντας τα σωζόμενα παλαιά εκκλησάκια εις το χωριό της Σίτσοβας μπορούμε να γνωρίζουμε και εις ποίους ανήκουν οι περιοχές,  εις τις οποίες βρίσκονται αυτά.  Από την παλαιότητα δε των εκκλησιών αυτών μπορούμε να συμπεράνουμε και περί της αρχαιότητας και της σημασίας των οικογενειών.

 

Έτσι έχουμε: Εις την Μεσόρουγα το εκκλησάκι των Ταξιαρχών, μη σωζόμενο σήμερα, το οποίο ήταν σε κτήμα της περιοχής Πελεκάση ανήκε δε εις την οικογένεια Πελεκάση. Αργότερα κατά το 1640 κτίστηκε από Πελεκάση ο Ναός του Αγίου Νικολάου εις κτήμα Πελεκάση, ο οποίος Ναός ήταν ο μεγαλύτερος του χωριού. Επειδή δε οι απόγονοι της οικογένειας Πελεκάση ήσαν κατά διαδοχή ιερείς Οικονόμοι, έλαβε η οικογένεια αυτή αργότερα το όνομα Οικονόμου ή Οικονομόπουλος, το οποίο φέρει μέχρι σήμερα.

 

Με την ανέγερση του Ναού εις την Μεσόρουγα ζούσαν τριάντα περίπου οικογένειες οι οποίες συνεπτύχθησαν εις μία ενορία. Άλλο εκκλησάκι, το οποίο σώζετε μέχρι σήμερα, είναι η Ευαγγελίστρια εις κτήμα Θεοδωρόπουλου. Και ως εκ τούτου οι ιερείς Θεοδωρόπουλοι.

 

Άλλος ναός ήταν των Αγίων Θεοδώρων των Ρουσάκηδων, ο οποίος αργότερα κατεδαφίσθηκε για να γίνει σχολείο. Εις πέρα Μαχαλά η αρχαία οικογένεια των Αναστασοπούλου είχε ιδιόκτητο ναΐσκο του Αγίου Βασιλείου, ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα. Αργότερα όταν κατοίκησαν και ξένες οικογένειες κτίστηκε ο Ναός της Υπαπαντής. Εις την επάνω Μεριά υπάρχει ο ναός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου εις κτήμα Παπαβασιλοπούλου, επειδή δε ως ήταν φυσικό είχε και ιερέα Παπαβασίλη, ονομάσθηκαν Παπαβασιλόπουλοι, ενώ είναι μια οικογένεια με τους Καλαμαραίους.

 

Η οικογένεια Οικονομάκη είχε τον Άγιο Δημήτριο και η οικογένεια Παναγοπούλου τον Προφήτη Ηλία. Στη κάτω ρούγα συναντάμε τις οικογένειες Μαρκάκη, Καντιάνη, τώρα Οικονόμου, Αποστολάκη και Βασιλάκη. Αυτές οι οικογένειες είχαν ναΐσκους οι οποίοι δεν σώζονται, του Αγίου Νίκωνα, του Αγιάννη και τη Παναγία. Ο Άγιος Νίκων των Καντιάνιδων, ο Αγιάννης των Γεωργιλάκων και η Παναγία των Μαρκάκηδων.

 

Όταν κτίστηκε ο Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου κατά το έτος 1836, έγινε μία ενορία, η οποία σήμερα είναι ενορία ολόκληρου του χωριού Σίτσοβα. Αυτές οι οικογένειες είχαν ιερείς εκ της οικογενείας Καστιάνη και Αποστολάκη. Ο κάτω Άγιος Νικόλαος κτίσθηκε κατά το 1836 και αποτέλεσε μία ενορία με τη συγχώνευση των εκκλησιδίων

 

1)Αγίας Μαρίνης των Κουτουμαναίων

2)Αγίου Βασιλείου των Βασιλάκηδων

3)Αγίου Σώζοντος των Μακρυγιανναίων

4)Αγίας Κυριακής και Αγίου Ανδρέα των Χανδρινέων.

 

Ιερείς τούτων ήταν εκ των οικογενειών Κουτουμάνου, Χανδρινού, Παπαλεξάνδρου ή Καραγεώργη και Σακκέτα. Όλα αυτά τα εκκλησίδια με ιερείς συνεχωνεύθησαν αργότερα σε πέντε ενορίες με πέντε έως δέκα Ιερείς. Σήμερα υπάρχει εις ολόκληρο το χωριό μία ενορία με ένα Ιερέα.