ΠΕΝΘΗ

  • Στις 14  Ιανουαρίου 2007 απεβίωσε στην Καλαμάτα και κηδεύτηκε στο Λαδά η Μαρία Χα συζ. Μιχαήλ Παρθενίου ετών 84.

  • Στις 14 Φεβρουαρίου 2007 απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αλαγονία ο Αχιλλέας Κουντουμάνος, σε ηλικία 103 ετών.

  • Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αλαγονία ο Κων/νος Π. Χριστοδουλάκης στις 16 Φεβρουαρίου 2007, σε ηλικία 89 ετών.

  • Απεβίωσε και κηδεύτηκε στις Πηγές Αλαγονίας. ο Παναγιώτης Δημ. Παπαβασιλόπουλος. 

  • Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Νεκροταφείο Ζωγράφου. Στις  2 Φεβρουαρίου 2007 ο Παναγιώτης Λεων. Παπαβασιλόπουλος, ετών 70.

Από τα Παναλαγονιακά νέα (Ιανουάριος Φεβρουάριος 2007)