ΠΕΝΘΗ

 • Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Καλαμάτα η Γιαννούλα Χηρ. Δημ. Πατριαρχέα, 25 Μαρτίου 2007, ετών 93
 • Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αλαγονία η Ιωάννα χηρ. Συζ. Κων/νου Κουτουμάνου, ετών
 • Απεβίωσε στις 12/4/2007 και κηδεύτηκε στις Πηγές Αλαγονίας ο Νικήτας Σακγελαρόπουλος, 16/4/07, ετών 67
 • Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αλαγονία η Σταυρούλα χηρ. Συζ. Νίκο Φεσσάτου 21/4/07, ετών 98
 • Στις 25-3-2007 απεβίωσε και κηδεύτηκε στήν Καλαμάτα ο Παρασκευάς Γ. Μασουρίδης, ετών 95.
 • Στις 26/3/2007 απεβίωσε στην Καλαμάτα και κηδεύτηκε στην Αρτεμίσια ο Ιωάννης Μπακόγιωργας, ετών 92
 • Στις 23/4/2007 απεβίωσε στην Καλαμάτα και κηδεύτηκε στην Αρτεμισία ο Ηρακλής Πουλουπάτης ετών 97.
 • Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Ηλιούπολη Αττικής την 24/4/2007 ο Ε.Α. Υποστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ. Ευάγγελος Παν. Βαλσαμάκης, ετών 92 από το Καρβέλι.
 • Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Παναγίτσα Καλαμάτας την 9/3/07, η Ευσταθία σύζ. Ηλία Καρβέλη, το γένος Γεωργ. Βαλασμάκη, ετών 77.
 • Απεβίωσε και κηδεύτηκε στις 3-5-07 στην Αρτεμισία η Φωτούλα χηρ. Δημ.. Γιαννουκάκη, ετών 92.
 • Απεβίωσε και κηδεύτηκε στις 06/04/07 στο Πέραμα Αττικής ο Ιωάννης Περδικούλης του Αναστάση, ετών 91
 • Απεβίωσε και κυδεύτηκε στις Πηγές Αλαγονίας ο Δημήτρης Λεων. Βαρελάς στις 01/05/07, ετών 76