ΠΕΝΘΗ

Οι Σύλλογοι εκφράζουν τα συλλυπητήρια τους στους συγγενείς και φίλους των πατριωτών μας:

Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αλαγονία ο Αντώνη Μπαλίκος 19/8/07 ετών 78.

Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αλαγονία ο Γεώργιος Χρηστοδουλάκης 22/7/07 ετών 76.

Απεβίωσε στην Αμερική και κηδεύτηκε στις Πηγές Αλαγονίας ο Ιωάννης Στρατιγάκης.

Στις 4/7/07 απεβίωσε και κηδεύτηκε στη Θεσσαλονίκη Αικατερίνη Πουλουπάτη του Γεωργίου ετών 92.

Στις 6/8/07 απεβίωσε στην Καλαμάτα και κηδεύτηκε στην Αρτεμισία ο Ιωάννης Αντωνάκης του Γεωργίου ετών 97.

Στις 22/8/07 απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Καλαμάτα η Σταυρούλα Μασουρίδη του Παρασκευά ετών 89.

Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Ασπρόχωμα την 14/7/07 ο Γιάννης Θεοδ. Αλεξόπουλος ετών 74 γιος της Σταυρούλας (Βουλίως) Χρ. Βαλσαμάκη από το Καρβέλι.

Απεβίωσε και κηδεύτηκε στις 7/9/2007 στην Αρτεμισία, ο Αντωνακάκης Περικλής του Νικολάου, ετών 80.

Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αλαγονία, στις 16/9/2007, ο Χρήστος Α. Χανδρινός, ετών 84