ΠΕΝΘΗ

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΑΛΑΓΟΝΙΑΚΑ ΝΕΑ, ΤΕΥΧΟΣ 141…

Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αλαγονία ο Παναγιώτης Αθανασίου Χανδρινός στις 11/10/2007 σε ηλικία 86 ετών.

Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αλαγονία η Χρυσούλα χα Ηλία Αλεξέα στις 2/10/2007 σε ηλικία 96 ετών.

Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Καλαμάτα η Σταυρούλα χα Γεωργίου Παπανικολοπούλου.

Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Καλαμάτα ο Κων/νος Νικ. Βαρελάς.

Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Ασπρόχωμα ο Ηλίας Νικ. Βαρελάς.

Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Καλαμάτα στις 10/9/2007 ο Μιχάλης Γ. Καρβέλης (φωτογράφος), ετών 82.

Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Καρβέλι στις 26/10/2007 ο Σταύρος Ι. Αργύρης, ετών 77.

Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Καρβέλι στις 29/1 0/2 007 η Κωνσταντίνα σύζ. Παν. Αργύρη, το γένος Μιχ. Καρβέλη, ετών 63.

Απεβίωσε και κηδεύτηκε στις 3/10/2007 στην Αρτεμισία ο Δημήτριος Π. Λαθούρης, ετών 96.

Απεβίωσε και κηδεύτηκε ο Δημήτριος Δαμηλάτης του Νικολάου, καταγόμενος από Λαδά.

Απεβίωσε και κηδεύτηκε στις 29/10/2007 στην Καλαμάτα ο Βασίλειος Γεωργ. Μασουρίδης, ετών 74.

Στις 26/10/2007 πέθανε στη Καλαμάτα και κηδεύτηκε στο Λαδά ο Ευστράτιος Λάζαρος του Ιωάννη σε ηλικία 93 ετών.